Giải câu 87 bài 12: Số thực sgk Toán 7 tập 1 Trang 44

  • 1 Đánh giá

Câu 87: trang 44 sgk Toán lớp 7 tập 1

Điền các dấu thích hợp vào chỗ trống:

; $3....\mathbb{R}$, $3.....\mathbb{I}$; $-2,53....\mathbb{Q}$;

; $\mathbb{N}....\mathbb{Z}$; $\mathbb{I}....\mathbb{R}$.

Bài làm:

; $3\in \mathbb{R}$, $3\notin \mathbb{I}$; $-2,53\in \mathbb{Q}$;

; $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$; $\mathbb{I} \subset \mathbb{R}$.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021