Giải câu 2 bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ sgk Toán 7 tập 1 trang 7

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 7 - sgk toán 7 tập 1

Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ :

; $\frac{-15}{20}$ ; $\frac{24}{-32}$ ; $\frac{-20}{28}$ ; $\frac{-27}{36}$

Bài làm:

Ta có :

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021