Giải câu 45 bài 7: Tỉ lệ thức sgk Toán 7 tập 1 Trang 26

  • 1 Đánh giá

Câu 45: trang 26 - sgk toán 7 tập 1

Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau đây rồi lập tỉ lệ thức

Bài làm:

Ta có :

=> Các tỉ lệ thức lập được là :

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021