Giải câu 47 bài 6: Luyện tập sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 98

  • 1 Đánh giá

Câu 47: trang 98 - sgk toán 7 tập 1

Hướng dẫn giải câu 47 Luyện tập Từ vuông góc đến song song

Ở hình 32 biết a // b, góc, .

Tính góc B, góc D.

Bài làm:

Ta có : a // b => ( đồng vị )

=>

Mặt khác : là hai góc trong cùng phía

=>

=>

=>

=>

Vậy

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021