Giải câu 60 bài 7: Luyện tập 2 sgk Toán 7 tập 1 Trang 133

  • 1 Đánh giá

Câu 60 : Trang 133 - sgk toán 7 tập 1

Cho tam giác nhọn ABC. Kẻ AH vuông góc với BC (H thuộc BC), cho biết AB = 13, AH = 12, HC =16 cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC.

Bài làm:

Theo giả thiết ta có hình vẽ sau:

Giải bài 7: Định lý Py-ta-go - Toán 7 tập 1

Áp dụng định lí Py-ta-go cho tam giác vuông AHC ta có:

AC2 = AH2+ HC2 = 122 + 162 = 144 + 156 = 400.

=> AC = 20(cm )

Áp dụng định lí Py-ta-go cho tam giác vuông ABH ta có:

BH2 = AB2 - AH2 = 132 - 122 =169 - 144 = 25 => BH = 5(cm)

=>BC = BH + HC = 5 + 16 = 21 (cm)

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021