Giải câu 25 bài 4: Hai đường thẳng song song sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 91

  • 1 Đánh giá

Câu 25: trang 91 - sgk toán 7 tập 1

Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho b song song với a.

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 25 bài Hai đường thẳng song song

  • Qua A dùng eke vẽ đường thẳng a bất kì.
  • Ta có thể dùng một trong ba góc của eke để ve hai góc so le trong bằng nhau hoặc hai góc đồng vị bằng nhau.
  • Ta được hình vẽ như bên.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021