Giải câu 79 bài 10: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 38

  • 1 Đánh giá

Câu 80 : Trang 38 sgk toán 7 tập 1

Pao (pound) kí hiệu "lb" còn gọi là cân Anh, là đơn vị đo khối lượng của Anh, 1 "lb"≈ 0,45 kg. Hỏi 1 kg gần bằng bao nhiêu pao (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)?

Bài làm:

Theo bài ra ta có: 1lb = 0,45kg

=> 1kg = 1:0,45 = 2,(2) lb

Kết quả ta làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai 2,(2) ≈ 2,22

Vậy 1kg ≈ 2,22lb.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021