Giải câu 12 bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch sgk Toán 7 tập 1 Trang 58

  • 1 Đánh giá

Câu 12: trang 58 sgk toán lớp 7 tập 1

Cho biết x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi thì $y=15$.

a. Hãy tìm hệ số tỉ lệ;

b. Hãy biểu diễn y theo x;

c. Tính giá trị của y khi .

Bài làm:

a. Ta có x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên công thức tổng quát là

Theo đề bài, thì $y=15$. Thay số vào công thức ta được:

Vậy hệ số tỉ lệ là 120.

b. Hệ số tỉ lệ là 120 nên ta có thể biểu diễn y theo x: .

c. Với thì ta có $y=\frac{120}{6}=20$

Với thì ta có $y=\frac{120}{10}=12$.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021