Giải câu 32 bài: Luyện tập 2 sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 120

  • 1 Đánh giá

Câu 32 : Trang 120 - sgk toán 7 tập 1

Tìm các tia phân giác trên hình 91. Hãy chứng minh điều đó.

Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Bài làm:

Xét ∆AHB và ∆KBH có :

AH = KH (giả thiết)

= \(\widehat{KHM }\) = 90o

BH: cạnh chung

Vậy ∆AHB = ∆KBH (c.g.c)

=> = \(\widehat{KBH }\) (hai góc tương ứng)

=> BH là tia phân giác của góc B.

Chứng minh tương tự ta được ∆AHC = ∆KHC (c.g.c)

=> =\(\widehat{KC H }\) (hai góc tương ứng)

=> CH là tia phân giác của góc C

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021