Giải câu 17 Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch sgk Toán 7 tập 1 Trang 61

  • 1 Đánh giá

Câu 17: trang 61 sgk toán lớp 7 tập 1

Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

x1-810
y8-41,6

Bài làm:

Ta có x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên hệ số tỉ lệ là:

Thay số vào tính ta được bảng sau:

x1-2-46-810
y16-8-4-21,6
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021