Giải câu 14 bài 2: Hai đường thẳng vuông góc sgk Toán 7 tập 1 Trang 86

  • 1 Đánh giá

Câu 14: trang 86 - sgk toán 7 tập 1

Cho đoạn thẳng CD dài 3cm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Bài làm:

Cách vẽ :

  • Dùng thước có chia khoảng vẽ đoạn thẳng CD = 3cm.
  • Vẽ trung điểm O của CD bằng cách lấy điểm O sao cho CO= DO = 1,5cm.
  • Dùng eke vẽ đường thẳng d vuông góc với CD tại O. Đường thẳng d chính là đường trung trực của CD.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021