Giải câu 4 bài 1: Hai góc đối đỉnh sgk Toán 7 tập 1 Trang 82

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 82 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ góc xBy có số đo bằng . Vẽ góc đối đỉnh với góc xBy. Hỏi góc này có số đo bằng bao nhiêu độ ?

Bài làm:


Ta có : và $\widehat{x'By'}$ là hai góc đối đỉnh.

Theo tính chất : " Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. "

=> .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021