Giải câu 51 bài:Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 28

  • 1 Đánh giá

Câu 51: trang 28 - sgk toán 7 tập 1

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ bốn số sau:

1,5 ; 2 ; 3,6 ; 4,8

Bài làm:

Ta có :

=> Các tỉ lệ thức lập được là :

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021