Giải câu 2 bài 1: Hai góc đối đỉnh sgk Toán 7 tập 1 Trang 82

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 82 - sgk toán 7 tập 1

Hãy điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau:

a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được gọi là hai góc ...

b) Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc ...

Bài làm:

Ta có :

a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh cuả góc kia được gọi là hai góc đối đỉnh.

b) Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc đối đỉnh.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021