Giải bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ sgk Toán 7 tập 1 Trang 11 13

  • 1 Đánh giá

Bài học với nội dung nhân, chia số hữu tỉ.Và để giúp các bạn làm quen cũng như nắm chắc nội dung bài học , KhoaHoc xin giới thiệu bài học bổ ích theo chương trình cơ bản .Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích !

A. Tổng hợp kiến thức

I. Nhân hai số hữu tỉ

Với , ta có :

Ví dụ: Tính :

Hướng dẫn giải:

II. Chia hai số hữu tỉ

Với ( $y\neq 0$ ), ta có :

Ví dụ: Tính :

Hướng dẫn giải:

Chú ý :

  • Thương của phép chia số hữu tỉ x cho số hữu tỉ y ( ) gọi là tỉ số của hai số x , y.
  • Ký hiệu : hay $x:y$.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 11: Trang 12 - sgk toán 7 tập 1

Tính :

a.

b.

c.

d.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 12: Trang 12 - sgk toán 7 tập 1

Ta có thể viết số hữu tỉ dưới các dạng sau đây:

a) là tích của hai số hữu tỉ . Ví dụ: $\frac{-5}{16}=\frac{-5}{2}.\frac{1}{8}$

b) là thương của hai số hữu tỉ . Ví dụ: $\frac{-5}{16}=\frac{-5}{2}:8$

Với mỗi câu, em hãy tìm thêm một ví dụ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 13: Trang 12 - sgk toán 7 tập 1

Tính :

a.

b.

c.

d.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Đại số 7 bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021