Giải bài 2: Hai tam giác bằng nhau sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 110 112

  • 1 Đánh giá

Ta đã biết sự bằng nhau của hai đoạn thẳng, hai góc vậy còn đối với tam giác ? Để biết thêm chi tiết, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Hai tam giác bằng nhau. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

1. Định nghĩa

  • Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau.

Giải bài 2: Hai tam giác bằng nhau - SGK hình học 7 trang 110 tập 1

2. Kí hiệu

Để kí hiệu sự bằng nhau của tam giác ABC và tam giác A'B'C' ta viết:

∆ABC= ∆A'B'C'.

Theo quy ước:

∆ABC= ∆A'B'C' nếu

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 10: Trang 111 - Sgk toán 7 tập 1

Tìm trong các hình 63, 64 các tam giác bằng nhau (các cạnh bằng nhau được đánh dấu bởi những kí hiệu giống nhau). Kể tên các đỉnh tương ứng của các tam giác bằng nhau đó. Viết kí hiệu về sự bằng nhau của các tam giác đó.

Giải bài 2: Hai tam giác bằng nhau - SGK hình học 7 trang 110 tập 1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 11: Trang 112 - Sgk toán 7 tập 1

Cho ∆ ABC= ∆ HIK

a) Tìm cạnh tương ứng với cạnh BC. Tìm góc tương ứng với góc H

b) Tìm các cạnh bằng nhau, tìm các góc bằng nhau.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 12: Trang 112 - Sgk toán 7 tập 1

Cho ∆ ABC= ∆HIK trong đó cạnh AB = 2cm. = 400, BC= 4cm. Em có thể suy ra số đo của những cạnh nào, những góc nào của tam giác HIK?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 13: Trang 112 - Sgk toán 7 tập 1

Cho ∆ABC = ∆ DEF. Tính chu vi mỗi tam giá nói trên biết AB = 4cm, BC = 6cm, DF= 5cm (chu vi của một tam giác là tổng độ dài ba cạnh của tam giác đó)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 14: Trang 112 - Sgk toán 7 tập 1

Cho hai tam giác bằng nhau: Tam giác ABC (không có hai góc nào bằng nhau, không có hai cạnh nào bằng nhau) và một tam giác có ba đỉnh H,I,K. Viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác đó biết:

AB = KI, = \(\widehat{K}\)

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Hình học 7 bài 2: Hai tam giác bằng nhau


  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021