Giải câu 13 bài 2: Hai tam giác bằng nhau sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 112

  • 1 Đánh giá

Câu 13: Trang 112 - Sgk toán 7 tập 1

Cho ∆ABC = ∆ DEF. Tính chu vi mỗi tam giá nói trên biết AB = 4cm, BC = 6cm, DF= 5cm (chu vi của một tam giác là tổng độ dài ba cạnh của tam giác đó)

Bài làm:

Do ∆ABC = ∆ DEF nên có các cạnh tương ứng bằng nhau là:

AB = DE = 4cm, BC = EF = 6cm, DF = AC = 5cm.

Vậy chu vi của tam giác ABC là AB + BC + AC = 4 + 5 + 6 = 15 (cm)

Chu vi của tam giác DEF là: DE + EF + DF = 4 + 5 + 6 = 15 (cm)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021