Giải câu 26 Bài 5: Hàm số sgk Toán 7 tập 1 Trang 64

  • 1 Đánh giá

Câu 26: trang 64 sgk toán lớp 7 tập 1

Cho hàm số

Lập bảng các giá trị tương ứng của y khi

Bài làm:

Ta có

Ta có thể lập được bảng sau:

x-5-4-3-20
y-26-21-16-11-10
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021