Giải câu 11 bài 2: Hai tam giác bằng nhau sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 112

  • 1 Đánh giá

Câu 11: Trang 112 - Sgk toán 7 tập 1

Cho ∆ ABC= ∆ HIK

a) Tìm cạnh tương ứng với cạnh BC. Tìm góc tương ứng với góc H

b) Tìm các cạnh bằng nhau, tìm các góc bằng nhau.

Bài làm:

a) Do ∆ ABC = ∆ HIK

=> cạnh tương ứng với BC là cạnh IK và góc tương ứng với góc H là góc A.

b) ∆ ABC= ∆ HIK có các cạnh tương ứng bằng nhau là:

AB=HI, AC=HK, BC=IK.

Các góc tương ứng bằng nhau

=\(\widehat{H}\), \(\widehat{B}\)=\(\widehat{I}\),\(\widehat{C}\)=\(\widehat{K}\).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021