Giải câu 84 bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai sgk Toán 7 tập 1 Trang 41

  • 1 Đánh giá

Câu 84 : Trang 41 sgk toán 7 tập 1

Nếu thì \(x^{2}\) bằng:

A) 2;

B) 4;

C) 8;

D) 16.

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Bài làm:

Đáp án D. 16.

Ta có:

=>

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021