Giải câu 16 Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch sgk Toán 7 tập 1 Trang 60

  • 1 Đánh giá

Câu 16: trang 60 sgk toán lớp 7 tập 1

Hai đại lượng x và y có tỉ lệ nghịch với nhau hay không, nếu:

a.

x12458
y12060302415

b.

x23456
y30201512,510

Bài làm:

a. Ta có

Vậy hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau theo hệ số tỉ lệ 120.

b. Ta có

Vậy hai đại lượng x và y không tỉ lệ nghịch với nhau.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021