Giải câu 85 bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai sgk Toán 7 tập 1 Trang 42

  • 1 Đánh giá

Câu 85 : Trang 42 sgk toán 7 tập 1

Điền số thích hợp vào ô trống

Giải bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai - Toán 7 tập 1

Bài làm:

Ta có kết quả dưới bảng sau:

Giải bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai - Toán 7 tập 1

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021