Giải câu 12 bài 2: Hai tam giác bằng nhau sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 112

  • 1 Đánh giá

Câu 12: Trang 112 - Sgk toán 7 tập 1

Cho ∆ ABC= ∆HIK trong đó cạnh AB = 2cm. = 400, BC= 4cm. Em có thể suy ra số đo của những cạnh nào, những góc nào của tam giác HIK?

Bài làm:

Do ∆ ABC= ∆HIK nên

Có các cạnh tương ứng bằng nhau:

AB = HI = 2cm, BC = IK = 6cm,

Các góc tương ứng bằng nhau:

= \(\widehat{B}\) = 400

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021