Giải câu 67 bài Ôn tập chương II Tam giác sgk Toán 7 tập 1 Trang 140

  • 1 Đánh giá

Câu 67 : Trang 140 - sgk toán 7 tập 1

Điền dấu “x” vào chỗ trống (…) một cách thích hợp:

Câu

Đúng

Sai

1.Trong một tam giác, góc nhỏ nhất là góc nhọn

2.Trong một tam giác, có ít nhất là hai góc nhọn

3.Trong một tam giác, góc lớn nhất là góc tù

4.Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn bù nhau

5. Nếu là góc ở đáy của một tam giác cân thì < 900

6.Nếu là góc ở đỉnh của một tam giác cân thì < 900

Bài làm:

Dựa vào tính chất tam giác, ta hoàn thành được bảng như sau:

Câu

Đúng

Sai

1.Trong một tam giác, góc nhỏ nhất là góc nhọn

x

2.Trong một tam giác, có ít nhất là hai góc nhọn

x

3.Trong một tam giác, góc lớn nhất là góc tù

x

4.Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn bù nhau

x

5. Nếu là góc ở đáy của một tam giác cân thì < 900

x

6.Nếu là góc ở đỉnh của một tam giác cân thì < 900

x

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021