Giải câu 12 bài 2: Hai đường thẳng vuông góc sgk Toán 7 tập 1 Trang 86

  • 1 Đánh giá

Câu 12: trang 86 - sgk toán 7 tập 1

Trong hai câu sau, câu nào đúng? câu nào sai ? Hãy bác bỏ câu sai bằng một hình vẽ.

a) Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau.

b) Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc.

Bài làm:

a) Đúng.

b) Sai .

Vì : Hình dưới minh họa hai đường thẳng a và b cắt nhau tại O nhưng a không vuông góc với b.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021