Giải câu 62 bài 8: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 31

  • 1 Đánh giá

Câu 62: trang 31 - sgk toán 7 tập 1

Tìm hai số x và y, biết rằng : và x.y = 10.

Bài làm:

Đặt

<=>

<=>

Mà : x.y = 10 <=> 2t.5t = 10

<=>

Với t = 1 <=>

<=>

Với t = -1 <=>

<=>

Vậy hoặc $\left\{\begin{matrix}x=-2 & \\ y=-5 & \end{matrix}\right.$

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021