Giải câu 37 bài 5: Luyện tập sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 95

  • 1 Đánh giá

Câu 37: trang 95 - sgk toán 7 tập 1

Cho hình 24 (a // b). Hãy nêu tên các cặp góc bằng nhau của hai tam giác CAB và CDE.

Hướng dẫn giải câu 37 Luyện tập Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Bài làm:

Từ hình vẽ , ta có :

  • ( cặp góc so le trong )
  • ( cặp góc so le trong )
  • ( đối đỉnh )
  • ( đối đỉnh )
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021