Giải câu 90 bài 12: Số thực sgk Toán 7 tập 1 Trang 45

  • 1 Đánh giá

Câu 90: trang 45 sgk toán lớp 7 tập 1

Thực hiện các phép tính:

a. ;

b. .

Bài làm:

a. ;

=

=

=

b.

=

=

=

=

=

=

=

=

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021