Giải câu 82 bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai sgk Toán 7 tập 1 Trang 41

  • 1 Đánh giá

Câu 82 : Trang 41 sgk toán 7 tập 1

Theo mẫu: Vì 22 = 4 nên √4 = 2, hãy hoàn thành bài tập sau:

a) 52 = …. nên √….. = 5;

b) Vì 7... = 49 nên ... = 7;

c) Vì 1... = 1 nên √1 = ...;

d) Vì ... nên ... = ...

Hướng dẫn giải:

Bài làm:

Hướng dẫn: Dựa vào tính chất căn bậc hai của một số ta điền được số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Vì 52 = 25 nên √25 = 5

b) Vì 72= 49 nên √49 = 7

c) Vì 12 = 1 nên √1 = 1

d) Vì = nên \(\sqrt {{4 \over 9}} = {2 \over 3}\)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021