Giải câu 68 bài Ôn tập chương II Tam giác sgk Toán 7 tập 1 Trang 141

  • 1 Đánh giá

Câu 68 : Trang 141 - sgk toán 7 tập 1

Các tính chất sau đây được suy ra trực tiếp từ định lí nào ?

a) Góc ngoài của một tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó.

b) Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau.

c) Trong một tam giác đều, các góc bằng nhau.

d) Nếu một tam giác có ba góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác đều.

Bài làm:

Từ định lí: “Tổng ba góc của một tam giác bằng nhau bằng 1800”. Ta suy ra được các tính chất:

  • Góc ngoài của một tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó.
  • Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau.

Từ định lí: “Trong tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau”.

  • Trong một tam giác đều, các góc bằng nhau.

Từ định lí: “Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân”.

  • Nếu một tam giác có ba góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác đều.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021