Giải câu 52 bài:Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 28

  • 1 Đánh giá

Câu 52: trang 28 - sgk toán 7 tập 1

Từ tỉ lệ thức với a, b , c, d # 0, ta có thể suy ra :

A.

B.

C.

D.

Chọn đáp án đúng ?

Bài làm:

Từ tỉ lệ thức với a, b , c, d # 0

=>

=>

Vậy đáp án C đúng .

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021