Giải bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai sgk Toán 7 tập 1 Trang 40 42

  • 1 Đánh giá

Số hữu tỉ nào mà bình phương bằng 2 không ? Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

1. Số vô tỉ

  • Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Ví dụ:

  • Tập hợp các số vô tỉ được kí hiệu là I.

2. Khái niệm về căn bậc hai

Định nghĩa:

  • Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho

Tính chất: Với hai số dương bất kì a và b.

  • Nếu a=b thì ;
  • Nếu a < b thì .

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 82 : Trang 41 sgk toán 7 tập 1

Theo mẫu: Vì 22 = 4 nên √4 = 2, hãy hoàn thành bài tập sau:

a) 52 = …. nên √….. = 5;

b) Vì 7... = 49 nên ... = 7;

c) Vì 1... = 1 nên √1 = ...;

d) Vì ... nên ... = ...

Hướng dẫn giải:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 83 : Trang 41 sgk toán 7 tập 1

Ta có

Theo mẫu trên, hãy tính:

a) ;

b) ;

c)

d)

e)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 84 : Trang 41 sgk toán 7 tập 1

Nếu thì \(x^{2}\) bằng:

A) 2;

B) 4;

C) 8;

D) 16.

Hãy chọn câu trả lời đúng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 85 : Trang 42 sgk toán 7 tập 1

Điền số thích hợp vào ô trống

Giải bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai - Toán 7 tập 1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 86 : Trang 42 sgk toán 7 tập 1

Sử dụng máy tính bỏ túi.

Nút dấu căn bậc hai: Giải bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai - Toán 7 tập 1

Giải bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai - Toán 7 tập 1

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Đại số 7 bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai


  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021