Giải câu 24 bài 4: Hai đường thẳng song song sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 91

  • 1 Đánh giá

Câu 24: trang 91 - sgk toán 7 tập 1

Điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau:

a) Hai đường thẳng a, b song song với nhau được kí hiệu là ...

b) Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì ...

Bài làm:

Ta có:

a) Hai đường thẳng a, b song song với nhau được kí hiệu là a // b.

b) Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì a song song với b.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021