Giải câu 43 bài 6: Luyện tập sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 98

  • 1 Đánh giá

Câu 43: trang 98 - sgk toán 7 tập 1

a) Vẽ c ⊥ a.

b) Vẽ b // a. Hỏi c có vuông góc với b không ? Vì sao ?

c) Phát biểu tính chất đó bằng lời.

Bài làm:

Ta có hình vẽ như sau :

Hướng dẫn giải câu 43 Luyện tập Từ vuông góc đến song song

Và c ⊥ b vì a // b nên nếu c cắt a tại A thì c cũng cắt b tại B.

Vì góc nên góc so le trong của nó là góc $\widehat{B_{2}}=90^{\circ}$

=> c ⊥ b.

Phát biểu:" Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia ".

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021