Giải câu 28 Bài 5: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 64

  • 1 Đánh giá

Câu 28: trang 64 sgk toán lớp 7 tập 1

Cho hàm số

a. Tính

b. Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau:

x-6-4-325612

Bài làm:

a. Ta có:

b. Lần lượt thay các giá trị của x vào hàm số

Ta được bảng sau:

x-6-4-325612
-2-3-462,421
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021