Giải câu 34 bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 94

  • 1 Đánh giá

Câu 34: trang 94 - sgk toán 7 tập 1

Hình 22 cho biết a // b và .

Hướng dẫn giải câu 34 bài Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

a) Tính góc .

b) So sánh góc và góc $\widehat{B_{4}}$.

c) Tính góc .

Bài làm:

Ta có :

a) Vì và $\widehat{A_{4}}$ là hai góc so le trong .

=> .

Vậy .

b) Nhận xét : và $\widehat{A_{4}}$ là hai góc kề bù.

=>

<=>

<=>

<=> .

Tương tự : và $\widehat{B_{4}}$ là hai góc kề bù.

=>

<=>

<=>

<=> .

So sánh : .

.

=> .

c) Vì và $\widehat{B_{4}}$ là hai góc đối đỉnh.

=> .

Vậy .

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021