Giải câu 54 bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau sgk Toán 7 tập 1 Trang 30

  • 1 Đánh giá

Câu 54: trang 30 - sgk toán 7 tập 1

Tìm hai số x và y, biết và $x+y=16$.

Bài làm:

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

Mà : => $\frac{x}{3}=\frac{y}{5}=\frac{16}{8}=2$

=>

=>

Vậy

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021