Giải câu 39 bài 5: Luyện tập sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 95

  • 1 Đánh giá

Câu 39: trang 95 - sgk toán 7 tập 1

Hướng dẫn giải câu 39 Luyện tập Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Đố. Hình 26 cho biết d1 // d2 và một góc tù tại đỉnh A bằng .

Tính góc nhọn tạo bởi a và d2.

Gợi ý: Tính số đo của một góc nhọn đỉnh A.

Bài làm:

Từ hình vẽ, ta có :

Hướng dẫn giải câu 39 Luyện tập Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

là hai góc kề bù.

=>

Theo giả thiết : một góc tù tại đỉnh A bằng hay $\widehat{A_{2}}=150^{\circ}$

=>

<=>

<=>

Mà Góc nhọn tạo bởi a và d2 bằng với góc ( vì là hai góc so le trong ) nên góc đó bằng $30^{\circ}$.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021