Giải bài 4: Hai đường thẳng song song sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 90 92

  • 1 Đánh giá

Bài học này trình bày nội dung: hai đường thẳng song song . Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 7 tập 1, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

I. Định nghĩa

  • Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung.
  • Hai đường thẳng phân biệt thì hoặc cắt nhau hoặc song song.

II. Dấu hiệu nhận biết

Tính chất

  • Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau ( hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau ) thì a và b song song với nhau.

III. Cách vẽ

Bài 4: Hai đường thẳng song song

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 24: trang 91 - sgk toán 7 tập 1

Điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau:

a) Hai đường thẳng a, b song song với nhau được kí hiệu là ...

b) Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì ...

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 25: trang 91 - sgk toán 7 tập 1

Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho b song song với a.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 26: trang 91 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ cặp góc so le trong xAB, yBA có số đo đều bằng . Hỏi hai đường thẳng Ax ,By có song song với nhau không ? Vì sao ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 27: trang 91 - sgk toán 7 tập 1

Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một đoạn thẳng AD sao cho AD = BC và đường thẳng AD song song với đường thẳng BC.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 28: trang 91 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ hai đường thẳng xx', yy' sao cho xx' // yy'.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 29: trang 92 - sgk toán 7 tập 1

Cho góc nhọn xOy và một điểm O'. Hãy vẽ một góc nhọn x'Oy' có O'x' // Ox, O'y' // Oy. Hãy đo xem hai góc xOy và x'Oy' có bằng nhau hay không ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 30: trang 92 - sgk toán 7 tập 1

Đố. Nhìn xem hai đường thẳng m, n ở hình 20a hai đường thẳng p, q ở hình 20b có song song với nhau không ? Kiểm tra lại bằng dụng cụ.

Hướng dẫn giải câu 30 Luyện tập Hai đường thẳng song song

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Hình học 7 bài 4: Hai đường thẳng song song


  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021