Giải câu 57 bài: Ôn tập chương I sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 104

  • 1 Đánh giá

Câu 57: Trang 104 - sgk toán 7 tập 1

Cho hình 39 (a // b) hãy tính số đo x của góc O.

Hướng dẫn: Vẽ đường thẳng song song với a đi qua điểm O

Giải bài Ôn tập chương I - SGK hình học 7 trang 102

Bài làm:

Theo hướng dẫn ta vẽ thêm đường thẳng d song song với a và đi qua điểm O

Giải bài Ôn tập chương I - SGK hình học 7 trang 102

=> a // b // c

Ta có: a // c => (hai góc so le trong) (1)

c // b => (hai góc trong cùng phía) (2)

Từ (1) và (2) =>

Số đo x của góc O là

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021