Giải câu 46 Bài 7 Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 73

  • 1 Đánh giá

Câu 46: trang 73 sgk toán lớp 7 tập 1

Đồ thị trong hình được sử dụng để đổi đơn vi đo từ đội dài in-sơ sang xăng - ti - mét. Xem đồ thị hãy cho biết 2in (in-sơ); 3in (in-sơ) bằng khoảng bao nhiêu xăng - ti - mét?

Bài làm:

Dựa vào đồ thị ta thấy:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021