Giải câu 41 bài 6: Từ vuông góc đến song song sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 97

  • 1 Đánh giá

Câu 41: trang 97 - sgk toán 7 tập 1

Hướng dẫn giải câu 41 bài Từ vuông góc đến song song

Căn cứ vào hình 30 hãy điền vào chỗ trống:

Nếu a // b và a // c thì ...

Bài làm:

Từ hình vẽ và kiến thức đã học , ta có :

Nếu a // b và a // c thì b // c.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021