Giải câu 72 bài 9: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 35

  • 1 Đánh giá

Câu 72 : Trang 35 sgk toán 7 tập 1

Các số sau đây có bằng nhau không?

0, (31) ; 0,3(13)

Bài làm:

Hướng dẫn: để xem hai số thập phân có bằng nhau hay không ta thực hiện phép trừ.

Ta có: 0, (31) - 0, 3(13) = 0,3131 - 0,31213= 0

Vậy 0, (31) = 0,3(13)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021