Giải câu 15 bài 2: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 86

  • 1 Đánh giá

Câu 15: trang 87 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ đường thẳng xy và điểm O thuộc đường thẳng đó trên giấy trong (như hình a). Gấp giấy như hình b. Trải phẳng tờ giấy rồi tô xanh nếp gấp zt (hình c). Hãy nêu những kết luận rút ra từ các hoạt động trên.

Bài làm:

Từ hình vẽ , ta có kết luận như sau :

Nếp gấp zt vuông góc với đường thẳng xy tại O.

=> Có bốn góc vuông:

  • Góc .
  • Góc .
  • Góc .
  • Góc .
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021