Giải câu 59 bài 8: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 31

  • 1 Đánh giá

Câu 59: trang 31 - sgk toán 7 tập 1

Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên

a.

b.

c.

d.

Bài làm:

Ta có :

a.

b.

c.

d.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021