Giải câu 16 bài 2: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 87

  • 1 Đánh giá

Câu 16: trang 87 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ đường thẳng d' đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng d cho trước chỉ bằng êke.

Gợi ý: Xem hình vẽ sau:

Bài làm:

Thứ tự vẽ đường thẳng d' và d' ⊥ d như sau (hình vẽ):

  • Đặt eke sao cho một mép góc vuông của eke đi qua điểm A mép góc vuông kia của eke nằm trên đoạn thẳng d.
  • Kẻ đoạn thẳng theo mép góc vuông của eke đi qua điểm A.
  • Dùng eke kéo dài đoạn thẳng trên về hai phía thành đường thẳng d' vuông góc với d.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021