Giải câu 78 bài 10: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 38

  • 1 Đánh giá

Câu 79 : Trang 38 sgk toán 7 tập 1

Tính chu vi và diện tích của một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 10,234m và chiều rộng 5,7m (làm tròn đến hàng đơn vị).

Bài làm:

Mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là:

C=(10,234+4,7).2=29,868 (m)

Làm tròn đến hàng đơn vị ta được:

Vậy mảnh vườn có chu vi

Mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích là:

.

Làm tròn đến hàng đơn vị ta được .

Vậy mảnh vườn có diện tích

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021