Giải câu 15 bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh cạnh cạnh sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 114

  • 1 Đánh giá

Câu 15: Trang 114 - Sgk toán7 tập 1

Vẽ tam giác MNP, biết MN=2,5 cm, NP=3cm, PM= 5cm.

Bài làm:

Cách dựng tam giác MNP với MN=2,5 cm, NP=3cm, PM= 5cm như sau:

  • Vẽ đoạn thẳng MN = 2,5cm
  • Dựng cung tròn tâm N bán kính 3cm.
  • Dựng cung tròn tâm M bán kính 5cm.

Hai cung tròn giao tại P => ta dựng được điểm P.

=>Ta dựng được tam giác MNP

Giải bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021