Giải câu 22 bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng sgk Toán 7 tập 1 Trang 89

  • 1 Đánh giá

Câu 22: trang 89 - sgk toán 7 tập 1

a) Vẽ lại hình 15.

Hướng dẫn giải câu 22 bài Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

b) Ghi tiếp số đo ứng với các góc còn lại.

c) Cặp góc , $\widehat{B_{2}}$ và cặp góc $\widehat{A_{4}}$, $\widehat{B_{3}}$ được gọi là hai cặp góc trong cùng phía.

Tính :

; $\widehat{A_{4}}+ \widehat{B_{3}}$

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 22 bài Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Từ hình vẽ, ta có :

=> .

Tương tự :

=> .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021