Giải câu 56 bài Ôn tập chương 2 sgk Toán 7 tập 1 Trang 78

  • 1 Đánh giá

Câu 56: trang 78 sgk toán lớp 7 tập 1

Đố: Xem hình, đố em biết được:

a. Trẻ em tròn 5 tuổi (60 tháng) cân nặng bao nhiêu là bình thường, là suy dinh dưỡng vừa, là suy dinh dưỡng nặng, là suy dinh dưỡng rất nặng?

b. Một em bé cân nặng 9,5kg khi tròn 24 tháng tuổi thuộc loại bình thường, suy dinh dưỡng vừa, suy dinh dưỡng nặng, hay suy dinh dưỡng rất nặng?

Bài làm:

Dựa vào hình, ta thấy:

a. Trẻ em tròn 5 tuổi (60 tháng)

Cân nặng từ 14kg đến 19kg là bình thường;

Cân nặng từ 12kg đến 14kg là suy dinh dưỡng vừa;

Cân nặng từ 10kg đến 12kg là suy dinh dưỡng nặng;

Cân nặng dưới 10kg là suy dinh dưỡng rất nặng.

b. Một em bé cân nặng 9,5kg khi tròn 24 tháng tuổi thuộc loại suy dinh dưỡng vừa.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021